powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

Podpisanie umowy na remonty dróg powiatowych.

„Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C,  – ułożenie warstwy ścieralnej”.

Roboty remontowe obejmują następujące odcinki dróg powiatowych:

 1. 2923C Kłobia – Szczytno w m. Jerzmanowo i Kłobia Nowa – dł. odcinka 2,0km,
 2. 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo w m. Smogorzewo – dł. odcinka 0,9 km,
 3. 2930CRzeżewo – Kaliska – Kamienna w m. Rzeżewo i Morzyce – dł. odcinka 2,5 km.

Remont drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna w m. Rzeżewo i Morzyce – dł. odcinka 2,5 km obejmuje m. in. :

 • ułożenie warstwy ścieralnej asfaltowej na odcinku 2,5 km;
  • remont istniejących przepustu;
  • utwardzenie poboczy o szerokości 1.00 m.

Remont drogi powiatowej nr 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo w m. Smogorzewo – dł. odcinka 0,9 km obejmuje m. in. :

 • ułożenie warstwy ścieralnej asfaltowej na odcinku 0,9 km;
  • wykonanie chodnika na długości 300 mb z peronami;
  • utwardzenie poboczy o szerokości 1.00 m.

Remont drogi powiatowej nr  2923C Kłobia – Szczytno w m. Jerzmanowo i Kłobia Nowa – dł. odcinka 2,0km obejmuje m. in. :

 • ułożenie warstwy ścieralnej asfaltowej  na odcinku 2,0 km;
  • wykonanie peronów z kostki brukowej;
  • utwardzenie poboczy o szerokości 1.00 m.

Wykonawca: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn 

Kwota umowy brutto: 1.897.264,91 zł.,

Zakup remontera drogowego

Zakup i dostawa fabrycznie nowego remontera dla Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach,

Remonter służący do napraw uszkodzonych i zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych w tym do likwidacji ubytków oraz dużych spękań przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej.

Remonter wyposażony jest:

 1. w zbiornik emulsji asfaltowej wyposażony w instalację ogrzewania z palnika, termostat i sterowanie automatyczne utrzymujące żądaną temperaturę;
 2. dwa zbiorniki na kruszywo wyposażone w dwa oddzielne dla każdej frakcji grysu podajniki ślimakowe napędzane hydraulicznie;
 3. w główną pompę hydrauliczną napędzaną silnikiem spalinowym chłodzonym cieczą;  
 4. w ramię robocze zamontowane z tyłu maszyny umożliwiające pracę operatora w odległości min. 4,0 m od maszyny;
 5. w system oparty na GPS, pozwalający na zbieranie informacji o wykonywanej pracy i lokalizacji maszyny,
 6. w system telemetryczny oparty na połączeniu GSM i GPS umożliwiający: a) śledzenie pozycji maszyny w czasie rzeczywistym, b) pomiar ilości zużytego materiału przypisany do współrzędnych GPS każdego miejsca remontu, c) pomiar warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), d) kontrolę podstawowych parametrów pracy remontera,

Wykonawca : Strassmayr Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Okrężna 14, 62-081 Przeźmierowo

Cena brutto: 246.000,00 zł, Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy.

Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej

Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej elewatorowej dla Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, służącej do oczyszczania utwardzonych powierzchni z kostki, asfaltu i betonu znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych.

Zamiatarka wyposażona między innymi w :

 1. dwa zbiorniki na wodę;
 2. szczotkę walcową i dwie szczotki talerzowe boczne;
 3. panel sterowniczy z wyświetlaczem umieszczonym w kabinie operatora;

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Rolmech Sp. z o.o. ul. Pułtuska 41B, 09-100 Płońsk,

Cena brutto: 246.000,00 zł,

Cena brutto: 246.000,00 zł,  Wykonawca udzielił gwarancji na okres 24 miesięcy.