Radio HIT

POZDROWIENIA Z WŁOCŁAWKA
ALBUM DO NABYCIA W SIEDZIBIE RADIA HIT
UL. PTASIA 3
87-800 WŁOCŁAWEK

Od Autorów

W 10. rocznicę wydania albumu pt. Ukłony z Włocławka karty pocztowe 1898–1945 podjęliśmy ponownie trud opracowania publikacji która w chronologiczny sposób ukaże za pomocą kart pocztowych historię Włocławka. Wydany w 2005 r. album obejmował karty pocztowe wydane w latach 1898–1945. Niniejsza publikacja ukaże dalszy rozwój włocławskiej karty pocztowej w latach 1945–2015, jednocześnie prezentując karty z lat wcześniejszych. Prezentowane pocztówki są autorstwa wielu zasłużonych wydawców min: Bolesława Sztejnera, Hermana Wilkoszewskiego, Zdzisława Arentowicza, Rubina Rubinsteina, Stanisława Winiarskiego i Wacława Gierosia. Warto przypomnieć że publikowany dziś album oraz wcześniejsze publikacje Ukłony z Włocławka i Włocławek na starej fotografii to owoc współpracy z kolekcjonerami działającymi we Włocławskim Klubie Filokartystycznym pod patronatem Stowarzyszenia Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Z okazji wydania albumu warto przypomnieć o wieloletniej współpracy filokartystycznej z Kazimierzem Krasińskim, Waldemarem Ziółkiem, Marianem Ropejko, Franciszkiem Olkowskim, Markiem Sandeckim, Krzysztofem Leszczyńskim, współautorem Ukłonów z Włocławka Tomaszem Rojewskim, Eugeniuszem Dowmontem i Edwardem Ochmańskim. Nie sposób nie wspomnieć, że istotny wpływ na rozwój filokartystyki włocławskiej mieli autorzy katalogu Widoki miasta do 1918 Piotr Bokota i Piotr Nowakowski, oraz Stanisław Kunikowski i Tomasz Wąsik autorzy albumu pod tytułem Włocławek. Widoki miasta 1918–1939. Warto też wspomnieć o niekwestionowanych zasługach dla rozwoju filokartystyki włocławskiej profesora zwyczajnego Polskiej Akademii Nauk Janusza Paszyńskiego rodowitego włocławianina, który przed laty przekazał cenne zdjęcia widoków miasta Włocławka oficynie wydawniczej „LEGA” działającej przy Włocławskim Towarzystwie Naukowym. Prezentowany obecnie album to zbiór niezwykle unikatowych pocztówek z widokami architektury sakralnej i miejskiej, stanowiący dla kolekcjonerów, badaczy dziejów miasta i szerokiej rzeszy włocławian ważny dokument ukazujący ważne historyczne wydarzenia z życia miasta.

Album chronologicznie prezentuje burzliwe dzieje miasta od końca XIX wieku aż po czasy współczesne. Przy prezentowanych pocztówkach umieściliśmy komentarze dotyczące omawianych obiektów bądź wydarzeń oraz indeks wydawców kart pocztowych o tematyce włocławskiej. W doborze pocztówek do niniejszej publikacji kierowała nami myśl przewodnia ukazania miasta poprzez historię zmieniającej się architektury a fotografia jest nośnikiem o wydarzeniach z minionej epoki. Prezentowane pocztówki ukażą całe kwartały nieistniejących już budynków, i także nowe obiekty które powstały w miejsce tych utraconych bezpowrotnie w ciągu ostatnich lat. Współczesny Włocławek to miasto nowoczesnych zakładów przemysłowych, ciekawej infrastruktury miejskiej, posiadające atrakcyjną bazę wypoczynkową i kulturalną. Włocławek szczyci się wielowiekową historią, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością. Włocławek to miasto gdzie na miejscu starych fabryk powstały nowoczesne centra handlowe i kulturowe. Panorama miasta zdominowana od wieków jest widokiem strzelistej w niebo Bazyliki Katedralnej której piękno czerwonych murów opisywane jest w wielu publikacjach kulturoznawczych i historycznych. Obecnie album składa się z siedmiu rozdziałów obejmujących przedział czasu od 1918–2015 roku.

Pocztówki wydane w latach 1898–1905
Pocztówki wydane w latach 1905–1914
Pocztówki wydane w latach 1914–1918
Pocztówki wydane w latach 1918–1939
Pocztówki wydane w latach 1939–1945
Pocztówki wydane w latach 1945–1970
Pocztówki wydane w latach 1970–2015

Z uwagi na ograniczoną objętość książki musieliśmy dokonać selekcji pocztówek i wycinkowo potraktować pasjonujące nas tematy. Należy wziąć pod uwagę że album został powiększony o pocztówki wydane w latach 1945–2015 co stanowi ogromny materiał zdjęciowy. Dlatego też z posiadanego materiału wybraliśmy pocztówki naszym zdaniem najbardziej wartościowe pod względem wydawniczym i dokumentacyjnym, ułożone w sposób chronologiczny prezentują ważne wydarzenia w dziejach miasta.

Album ten dedykujemy przede wszystkim społeczeństwu włocławskiemu i turystom odwiedzającym nasze miasto. Warto czasami do Włocławka zajrzeć bo jest to miejsce magiczne i piękne.

Wiesław Rafalski

Krzysztof Kaliszewski

Andrzej Winiarski