powiat Aleksandrowski - Wiadomości powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Radziejowski - Wiadomości powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Linie komunikacyjne utworzone przez Powiat Włocławski

Linie komunikacyjne utworzone przez Powiat Włocławski

Od dnia 1 stycznia 2022 r. została poszerzona oferta przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Włocławskiego. Zostały uruchomione 3 nowe linie komunikacyjne, które zapewniają dojazd do przedsiębiorstw zlokalizowanych w Brzeskiej Strefie Gospodarczej:
* Nasiegniewo-Brześć Kujawski przez Chełmicę Dużą, Włocławek i Wieniec,
* Baruchowo-Machnacz przez Kowal, Czerniewice, Gołaszewo i Kruszyn,
* Chodecz-Machnacz przez Choceń i Brześć Kujawski.
Nadal jeżdżą autobusy na trasach, które mają na celu zapewnienie dojazdu do szkół prowadzonych przez nasz samorząd:
* Lubieniec-Chodecz-Boniewo-Lubraniec-
* Izbica Kujawska,
* Lubieniec-Chodecz-Lubień Kujawski-Baruchowo-Kowal,
* Baruchowo-Kowal-Lubień Kujawski-Chodecz -Lubieniec.
Cena biletu jednorazowego na powyższych liniach wynosi 2,5 zł, natomiast miesięcznego 80,00 zł. Obowiązują zniżki ustawowe dla uczniów i studentów. Natomiast seniorzy powyżej 65 roku życia oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu włocławskiego mają zapewnione darmowe przejazdy.

Poniżej prezentujemy część szczegółowych rozkładów jazdy.