powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Od 15 listopada nabór wniosków na mieszkania przy ul. Celulozowej

Od 15 listopada nabór wniosków na mieszkania przy ul. Celulozowej

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 3 listopada 2021 r. został określony wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego w budynkach nowo wybudowanych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Rada Miasta Włocławek w dniu 28 września 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXIX/123/2021 w sprawie określenia terminu naboru i miejsca składania wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Celulozowej. Zgodnie wytycznymi uchwały, niezbędne było określenie wzoru wniosku, który będzie składany przez wnioskodawców ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego w budynkach nowo wybudowanych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Wnioski dotyczące ulicy Celulozowej będzie można składać od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w Biurze Obsługi Mieszkańców, na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.