powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Honorowa zbiórka krwi

Honorowa zbiórka krwi

Dziś, tj. 4 listopada 2021 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje otwartą akcję poboru krwi. Akcja odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności.

Organizatorzy przypominają, że krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.