powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 i adresem e-mailowym niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami można się także spotkać od
poniedziałku do piątku w Toruniu oraz w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów, w sześciu miastach naszego regionu.
W czwartek, 12 sierpnia br. w godz. 9.00-14.00 konsultanci będą pełnić dyżur we Włocławku przy ul. Bechiego 2– tel. 54 235 67 10, 500 173 322. Spotkania odbywają się przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Niebieska Linia obsługiwana jest codziennie przez prawnika i psychologa, którzy udzielają pomocy w sprawach związanych z przemocą domową lub problemami rodzinnymi. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. osoby potrzebujące porad w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem,
alimentacji i problemów z uzależnieniami. Konsultanci dyżurują codziennie, także w dni wolne od pracy, od 17 do 21.
Nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią sprawuje samorząd województwa, którywe współpracy z 130 gminami finansuje jej funkcjonowanie.

Pełna informacja opublikowana jest pod adresem: https://www.kujawsko-
pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37271-wsparcie-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie-powracaja-dyzury-stacjonarne .