powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Można jeszcze składać wnioski na wymianę „kopciuchów”!

Można jeszcze składać wnioski na wymianę „kopciuchów”

Są jeszcze wolne miejsca na liście, ale warto się pospieszyć, bo zainteresowanie włocławian też jest spore zwłaszcza, że Urząd Miasta na bieżąco kwalifikuje beneficjentów do finansowego
wsparcia. Część umów została już przesłana wnioskodawcom, którzy otrzymają fundusze na wymianę pieców.
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 000 zł i pochodzi z budżetu miasta Włocławek.
Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Włocławek (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości). Warunkiem
koniecznym do skorzystania z finansowego wsparcia jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.
Wnioski przyjmowane są i rozpatrywane w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym. Istnieje
możliwość przyjęcia 100 wniosków.
O tym należy pamiętać: dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych
sezonowo np.: domów letniskowych; urządzeń grzewczych w budynkach
niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania; zakupu
przenośnych urządzeń grzewczych niebędących integralną częścią podstawowego źródła
ogrzewania.
Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać z Biuletynu
Informacji Publicznej UM Włocławek: https://bip.um.wlocl.pl/dotacja-na-wymiane-
ogrzewania-2021-zabudowa-mieszkaniowa-jednorodzinna/ lub osobiście w budynku
Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl)
W BIP jest też dostępna szczegółowa informacja na temat procedury:
https://bip.um.wlocl.pl/dotacja-na-wymiane-ogrzewania-2021-zabudowa-mieszkaniowa-
jednorodzinna/
Wnioski można składać: w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 poprzez
wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny, osobiście na parterze w budynku Urzędu
Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl). Można też wysłać wniosek
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony
Rynek 11/13, 87-800 Włocławek lub przesłać wniosek na Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka.