powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

URZĄD SKARBOWY ZACHĘCA DO ZDALNYCH FORM KONTAKTU

  Przypominamy, iż Urząd Skarbowy we Włocławku zapewnia obsługę podatników przez 5 dni w tygodniu tj.  od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00. Z uwagi na stan epidemii codziennie w godz. 12.00 – 13.15 wprowadzona została przerwa w obsłudze Klienta ze względu na dezynfekcję budynku.

Zachęcamy wszystkich podatników do korzystania z elektronicznych form rozliczeń (poprzez sytemy: e-Deklaracje i Twój e-PIT.) oraz do zdalnego kontaktu z urzędem:

  • On-line: poprzez e-PUAP, poprzeze-mail urzędu: us.wloclawek@mf.gov.pl;                                       
  • Telefonicznie na podane poniżej numery:

PIT (bez działalności gosp.) – nr telefonu 54 42-32-211; 54 42-32-212 ; 54 42-32-264

PIT (dochody zagraniczne) – nr telefonu 54 42-32-157;

PIT (działalność gosp.) – nr telefonu; 54 42-32-202; 54 42-32-20454 42-32-20654 42-32-207;                                       54 42-32-20854 42-32-27354 42-32-26654 42-32-21054 42-32-255; 

VAT – nr telefonu 54 42-32-202; 54 42-32-204, 54 42-32-20654 42-32-207; 54 42-32-208;                          54 42-32-27354 42-32-26654 42-32-21054 42-32-255; 54 42-32-147; 54 42-32-265;                                 54 42-32-270;

CIT – nr telefonu 54 42-32-203; 54 42-32-274

spadki/darowizny – nr telefonu 54 42-32-187; 54 42-32-158; 54 42-32-188; 54 42-32-159;                          54 42-32-112 (PCC) ; 54 42-32-113 (PCC) ;

rejestracja podatników – nr telefonu 54 42-32-116; 54 42-32-117, 54 42-32-298

egzekucja administracyjna – nr telefonu 54 42-32-277; 54 42-32-195; 54 42-32-192;                    54 42-32-199; 54 42-32-193; 54 42-32-196; 54 42-32-278; 54 42-32-198

rachunkowość podatkowa – nr telefonu   54 42-32-218 (ryczałt); 54 42-32-216 (PIT-37);                              54 42-32-217 (ryczałt , PIT-37); 54 42-32-254 (działalność +płatnik); 54 42-32-218 (działalność +płatnik)54 42-32-252 (VAT)

komórka wierzycielska – nr telefonu 54 42-32-126 (ulgi, raty) ; 54 42-32-127 (ulgi, raty);                              54 42-32-130 (zastawy); 54 42-32-215 (upomnienia); 54 42-32-225 (upomnienia);                             54 42-32-296.

  • Poprzez skorzystanie z wystawionych w przedsionku urzędu urn, do których można wrzucać deklaracje, pisma i inne dokumentów ( w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu).

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi lub telefonicznie możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym, którąnależy wcześniej umówić, korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki systemowi Rezerwacja wizyty w urzędzie skarbowym,

                   link do rezerwacji: https://wizyta.podatki.gov.pl/index.php

  • telefonicznie – dzwoniąc do Urzędu Skarbowego we Włoclawku pod numery: 54 423-21-10  lub  54 423-21-11,
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt na Sali Obsługi                      na stanowiskach D1 oraz D2.

Podczas osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk) i stosowanie się do poleceń pracowników Urzędu.

Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT oraz informacje na temat podatków dostępne są                     na Portalu podatkowym  www.podatki.gov.pl.

Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu                           w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości