Kultura - strona główna powiat Włocławski - Kultura Włocławek - kultura

Niedziela z kustoszem

Niedziela z kustoszem

14 listopada 2021 r., o godz. 12.00 w Muzeum Etnograficznym, przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 we Włocławku odbędzie się kolejna Niedziela z kustoszem. Spotkanie odbędzie się na wystawie czasowej pn. „Radła do radlenia, siewniki do siania, młynki do czyszczenia warte zachowania. Konserwacja zabytkowych narzędzi i maszyn rolniczych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”

„Niedzielę z kustoszem” poprowadzą konserwator Barbara Adamczyk, która przybliży zagadnienia związane z procesami renowacji narzędzi i maszyn rolniczych, oraz etnograf Eliza Sutkowska, która opowie o roli i znaczeniu tych urządzeń w życiu mieszkańców wsi i majątków ziemskich na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej.