Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Ze statystyk MPK

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podsumowało pracę
przewozową za 3 kwartały 2021 roku.

Ze statystyk MPK wynika, że ilość wykonanych wozokilometrów wynosi – 2 867 378,62
km, w tym: – na liniach miejskich 2 797 290,37 km, – na liniach podmiejskich (od granic
miasta) 49 140,25 km, – na przewozach zleconych i pozostałych 20 948,00 km.
Ilość wykonanych wozokursów to 227 003, z czego: – 94% na liniach miejskich, – 5% na
liniach podmiejskich, – reszta przypada na przewozy zlecone i pozostałe.
W trzech kwartałach 2021 roku miejskimi autobusami podróżowało ponad 4 562 103 osób
z czego:- na liniach miejskich 4 519 180 pasażerów, – na liniach podmiejskich 9 288, – na
przewozach zleconych 33 635.
88 260 to liczba biletów sprzedanych w automatach (przy płatności kartą płatniczą) w
okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 roku.
Szczegóły statystyk, również w odniesieniu do lat ubiegłych, są dostępne na stronie:
www.mpk.com.pl .