Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Karta Dużej Rodziny

  • Karta Dużej Rodziny 404 Karty Dużej Rodziny wydał w ciągu 7 miesięcy bieżącego roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Łącznie 6403 rodziny korzystają z Karty.

Przypomnijmy, że Kartę Dużej Rodziny otrzymują rodzice lub małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Dzieci  otrzymają Kartę Dużej Rodziny, jeżeli w dniu składania wniosku, co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia następujące warunki: jest w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej lub legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12, pok. nr 24 i 20, tel. 54 414 43 87, 54 414 49 11.

 „Od 9 czerwca 2021 r. ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest dostępna w aplikacji mObywatel, informacje: https://www.gov.pl/web/mobywatel/karta-duzej-rodziny-mkdr 

Wnioski o Przyznanie Karty Dużej Rodziny lub Wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny wraz z niezbędnymi załącznikami wyłożone są na stojaku przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 oraz w budynku przy ul. Kościuszki 12.

 Druk oraz niezbędne załączniki można pobrać również ze strony internetowej: www.wloclawek.pl.

Wypełniony wniosek możemy złożyć poprzez wrzucenie do urny podawczej znajdującej się w budynku przy Zielonym Rynku 11/13, bądź osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pok. 24 lub 20. 

Wniosek można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Generator ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.