Włocławek - wiadomości

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie

W związku z ograniczeniem dostępu do Urzędu Miasta we Włocławku (zagrożenie epidemiologiczne), wnioski o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1), zawieszenia, wznowienia, zmiany, wykreślenia można składać poprzez zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym) na stronie www.ceidg.gov.pl

PROFIL ZAUFANY można też założyć przez bankowość elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu.

Sposób logowania w serwisie CEIDG przez profil zaufany:

1) wejdź na stronę www.ceidg.gov.pl i naciśnij przycisk znajdujący się po prawej stronie u góry ekranu – „Zaloguj”.

2) załóż konto przedsiębiorcy wybierając żółty kafelek.

3) utwórz konto wybierając sposób potwierdzania tożsamości „Login.gov.pl”.

naciśnij przycisk Dalej a następnie wybierz „Profil Zaufany”.

4) zaloguj się,  potwierdź kodem sms i dokończ rejestrację.

5) aktywuj konto przedsiębiorcy.

6) po aktywacji zaloguj się ponownie w CEIDG (patrz pkt 1) wybierając sposób logowania „login.gov.pl”.

7) przejdź do wypełnienia wniosku.

Można też przesłać wniosek CEIDG-1 listem poleconym do wybranej gminy – wniosek ten powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Kontakt telefoniczny do CEIDG:

Infolinia: 801 055 088 lub 22 765 6732

w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Miasta Włocławek:

Referat Ewidencji Gospodarczej: 54 414 42 43, 54 414 44 20, 54 414 42 70.