Włocławek - wiadomości

Spotkanie informacyjne na temat programu “Czyste Powietrze”

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Panem Sebastianem Górką dotyczące realizacji Rządowego Programu Priorytetowego pod nazwą “Czyste Powietrze”.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Będą udzielane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, sala konferencyjna nr 4 (parter budynku) i będzie podzielone na 4 części:

  • Informacje na temat systemu doradztwa energetycznego (ok.10 min)
  • Informacje na temat Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (ok 45-60min)
  • Omówienie wniosku o dofinansowanie (ok.45-60 min)
  • Dyskusja (do 15-45 min)