powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Indywidualny transport door to door – MOPR zaprasza do korzystania

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zaprasza do kontaktu i korzystania z bezpłatnej usługi transportowej.

Instytucja przystąpiła do realizacji projektu, polegającego na świadczeniu usługi transportowej na terenie Naszego Miasta. Jest to nowa bezpłatna usługa, po raz pierwszy uruchomiona we Włocławku. Jej celem jest zaspokojenie potrzeb transportowych mieszkańców, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

Usługa transportowa door – to – door obejmuje miasto Włocławek z możliwością realizacji przewozów do punktów docelowych zlokalizowanych na terenie powiatu włocławskiego.

Z usługi mogą korzystać osoby wymagające wsparcia w zakresie mobilności. Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności to osoba, która ma trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, ze względu na ograniczoną sprawność ruchową (tj. poruszająca się na wózku inwalidzkim, poruszająca się o kulach, niewidoma, słabowidząca itp.), która ukończyła 18 lat. Mogą to być zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby z trudnościami w poruszaniu się), osoby w wieku senioralnym 60+, które zamieszkują na terenie Miasta Włocławek.

Zapotrzebowanie na przewóz można zgłaszać w od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -14.00: tradycyjnie – składając formularz wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10, bezpośrednio u dyspozytora, elektronicznie – wysyłając skan wypełnionego formularza wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mailowy: przejazd@mopr.wloclawek.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 531 053 099.