powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Radziejowski - Wiadomości powiat Toruński - Wiadomości powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

MOPR szuka kandydatów na rodziców zastępczych

MOPR szuka kandydatów na rodziców zastępczych

Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą utworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, oczywiście po spełnieniu określonych warunków i ukończeniu szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe trwa 65 godz., w tym 10 godz. to praktyka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w zawodowej rodzinie zastępczej. Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej są także objęte pomocą i wsparciem Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie – Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Ogniowa 8/10