powiat Aleksandrowski - Wiadomości powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Radziejowski - Wiadomości powiat Toruński - Wiadomości powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomość 0 Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Ankieta na temat hałasu w miastach

Ankieta na temat hałasu w miastach

Politechnika Śląska prowadzi badania temat tworzenia i użytkowania inteligentnej przestrzeni miejskiej (Smart City). Za pomocą specjalnej ankiety badane jest m.in., co mieszkańcy obszarów miejskich myślą o dźwiękach w swoim otoczeniu. Autorzy ankiety pytają nas m.in. jakie dźwięki najczęściej słyszymy w miejscu swojego zamieszkania, czy są one uciążliwe, czy i w jaki sposób można tych dźwięków unikać itp.

Ankietę do wypełnienia na swojej stronie udostępnia Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej