powiat Aleksandrowski - Wiadomości powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Radziejowski - Wiadomości powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Bezpłatne kursy zawodowe w ZSA

Bezpłatne kursy zawodowe w ZSA

Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu prowadzi nabór na bezpłatne kursy zawodowe dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego w ramach projektu europejskiego „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”.

Zamierzamy zrealizować 16 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w okresie od kwietnia 2021 roku do czerwca 2023 roku.

8 marca 2021 rusza rekrutacja na pierwsze kursy, która potrwa do 26 marca 2021 roku, są to:

  1. Prawo jazdy kat. B – kurs dla 15 osób
  2. Prawo jazdy kat. C+E (samochody ciężarowe+przyczepy+uprawnienia) – kurs dla 10 osób
  3. Prawo jazdy kat. D (autobusy+uprawnienia) – kurs dla 5 osób
  4. Obsługa wózków jezdniowych – kurs dla 10 osób
  5. Język migowy – kurs dla 10 osób
  6. Grafika komputerowa – kurs dla 10 osób
  7. Kurs florystyczny – kurs dla 10 osób

Z uwagi na pandemię koronawirusa termin rekrutacji na kursy przesunięty do 16 kwietnia 2021r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji TUTAJ oraz pobranie formularza zgłoszeniowego TUTAJ

Formularz zgłoszenia plus wymagane załączniki (do wypełnienia na miejscu w sekretariacie szkoły) należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku, ul. Okrzei 94 (budynek Collegium Maius), pok. nr 19 na parterze (sekretariat ZSA) najpóźniej do dnia 26 marca 2021 roku do godz. 12:00. Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 12:00.

Więcej informacji – tel. 669-099-846 – Kierownik szkolenia

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje komisja uwzględniająca kryteria podane poniżej oraz kolejność zgłoszeń.

Kryteria naboru uczestników do Projektu

Kryteria formalne (ich niespełnienie skutkuje nieprzyjęciem do projektu):

– zamieszkanie lub praca lub nauka na terenie Włocławka lub powiatu (powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski, miasto Włocławek),

– wiek 18-65 lat (dla osób 65+ wymagane oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia), które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności,

– luka kompetencyjna i największe potrzeby w dostępie do edukacji – oceniane będą na podstawie uzasadnienia uczestnika w formularzu zgłoszeniowym,

– nieprowadzenie działalności gospodarczej (zawieszenie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności),

– zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie,

– w kursach języka angielskiego i prowadzących do nabycia kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych (m.in. kursy: tworzenie stron internetowych w WordPress z elementami JavaScript, kurs MS Excel w biurze i nie tylko, narzędzia TIK w życiu pokoleń XYZ, podstawy programowania HTML z kursem programowania Java) – nie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 25 roku życia, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek: posiadają niskie kwalifikacje, są osobami z niepełnosprawnościami oraz osoby powyżej 50 roku życia,

– w przypadku niektórych kursów konieczne jest spełnienie wymagań wstępnych określonych odrębnymi przepisami np. kursy prawa jazdy kat C i D i przewóz materiałów niebezpiecznych – ADR

Kryteria premiujące:

– wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt,

– niepełnosprawność kandydata – 1 punkt,

– niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 punkt,

– niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 punkt,

– samotne wychowywanie dziecka kandydata – 1 punkt,

– zamieszkiwanie i/lub uczenie się i/ lub praca na obszarze podregionu  włocławskiego – 1 punkt.

   Informacje o zakwalifikowaniu do szkolenia jak i o terminie i miejscu szkolenia uczestnicy otrzymają telefonicznie lub drogą mailową.