Kultura - strona główna powiat Włocławski - Kultura powiat Włocławski - Wiadomości

V edycja “Uczę się z ANWILEM” – granty przyznane!

V edycja “Uczę się z ANWILEM” – granty przyznane!

Dziesięć inicjatyw sfinansuje Fundacja ANWIL w ramach piątej edycji programu „Uczę się z ANWILEM”. Wśród beneficjentów znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim.

Fundacja ANWIL na projekty edukacyjne w ramach V edycji programu „Uczę się z ANWILEM” łącznie przeznaczy ponad 138 tys. zł. Jednym z beneficjentów jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim z projektem „Małymi krokami do wielkich sukcesów”. Kwota grantu jaką otrzymała placówka wynosi 12 122,80 zł.

Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki, uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych. W ramach zadania zakupione zostaną materiały wyposażeniowe do kącika matematycznego. Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty „Nauka matematyki przez gry i zabawy”, a także gry matematyczno – strategiczne „Metropoly”, polegające na na budowie własnego miasta, czy budowie szkieletów brył. Wśród zadań, jakie stoją przed uczniami będzie m.in. wykonanie przestrzennej makiety szkoły. Uczestnikami projektu będą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 uczęszczający do klasy VIII.

Program z pewnością umożliwi pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Jego celem jest przede wszystkim popularyzacja nauk ścisłych: chemii, fizyki, informatyki, astrofizyki i matematyki wśród dzieci i młodzieży.