Kultura - strona główna powiat Włocławski - Kultura powiat Włocławski - Wiadomości Włocławek - kultura

Nowe sprzęty i urządzenia w Pracowni konserwatorskiej

Nowe sprzęty i urządzenia w Pracowni konserwatorskiej

       Pracownia konserwatorska Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej funkcjonuje już 40 lat. Aktualnie  trzyosobowy zespół konserwatorów wykonuje konserwację: papieru, ram do obrazów, ceramiki, drewna, metalu, tkanin i innych materiałów, realizując potrzeby wielu działów muzeum. W bieżącym roku pracownia została zmodernizowana dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanej w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. W efekcie realizacji zadania pn. Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku do pracowni trafiły następujące sprzęty i urządzenia, które usprawnią wykonywanie prac konserwatorskich przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracy:

– nawilżacz i oczyszczacz powietrza,

– dwa stanowiskowe odciągi pyłów i oparów,

– stół roboczy,

– osuszacz powietrza,

– dwie sekcje szufladowe,

– specjalistyczny odkurzacz do zbiorów,

– lampa stojąca,

– stolik uniwersalny,

– dwa rejestratory temperatury i wilgotności względnej.

       Zakupiony sprzęt pozwoli na wykonywanie z większą dokładnością prac związanych z konserwacją zabytków, zabezpieczając je na kolejne lata. Dzięki modernizacji pracowni zwiększy się bezpieczeństwo i higiena pracy. Zakupiony nowoczesny sprzęt podniesie standardy przechowywania obiektów i materiałów oraz ułatwi sprawowanie opieki nad muzealiami w magazynach, na ekspozycjach stałych i czasowych. Zwiększy komfort prac podczas wykonywania projektów wystawienniczych, w których również pracownia bierze czynny udział. Modernizacja pracowni będzie miała korzyści zarówno dla muzeum, jak i szerokiej rzeszy odbiorców. Muzeum wciąż pozyskuje zabytki dla poszczególnych działów, które wymagają niezbędnych prac zabezpieczających oraz konserwatorskich. Prezentując je na ekspozycjach stałych i czasowych, muzeum spełnia podstawową swoją powinność jaką jest popularyzacja historii i kultury materialnej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Zadanie pn. Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku dofinansowano w ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.