powiat Włocławski - Wiadomości

Straż Miejska reaguje na akty wandalizmu

  • Straż Miejska reaguje na akty wandalizmu W ostatnim okresie do Straży Miejskiej napływały od mieszkańców informacje, na temat zniszczeń dokonanych przez wandali w różnych miejscach Włocławka.

Dewastacje nastąpiły w miejscach użytku publicznego przeznaczonych do rekreacji, uprawiania sportu i wypoczynku na terenie Michelina przy ulicy Bartnickiej oraz w Parku na Słodowie. W pierwszym wymienionym miejscu wandale zniszczyli stoły przeznaczone do gry w szachy i warcaby, betonowe siedziska, plastikowe krzesełka i metalowe ogrodzenie boiska piłkarskiego natomiast na terenie parku, prawdopodobnie grupa osób, uszkodziła altankę, niszcząc drewniane elementy jej wystroju.

W 2020 roku do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło już ponad 40 zgłoszeń dotyczących przejawów wandalizmu, między innymi: przewróconych koszy ulicznych – 6, przewróconych pojemników do gromadzenia odzieży – 1, wybitej szyby – 1, zniżonych ławek – 4, uszkodzonych wiat przystankowych – 3. Ponadto Dyżurny Straży Miejskiej odbierał interwencje dotyczące malowania pomnika – 1, dotyczące wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 25 oraz nielegalnego plakatowania – 3. Oddzielną kategorią związaną z uszkodzeniami w infrastrukturze miejskiej były zgłoszenia dotyczące uszkodzonych znaków drogowych – 39, najprawdopodobniej spowodowanych kolizjami w ruchu drogowym. W wyniku działań strażników miejskich nałożono 4 mandaty karne na osoby naklejające ogłoszenia w miejscach zabronionych, skierowano także 2 wnioski do sądu.

Wszelkie zebrane informacje o ustalonych lub potencjalnych sprawcach uszkodzeń, Straż Miejska przekazała do Komendy Miejskiej Policji.

Strażnicy zwracają się z apelem do mieszkańców Włocławka, którym na sercu leży dobro wspólne, żeby informowali o każdej próbie dewastacji obiektów użyteczności publicznej.