powiat Włocławski - Kultura powiat Włocławski - Wiadomości

Program grantowy „Budujemy mosty”

Program grantowy „Budujemy mosty”

Już od najmłodszych lat istotne jest, by wpajać dzieciom odpowiednie zasady działania i zachowania z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Poprzez przemyślane działania, zajęcia i zabawy – wyrabiamy u dzieci nawyki proekologiczne, tym samym uświadamiamy im, w jaki sposób mogą chronić otaczające je środowisko. Bardzo miło jest nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim otrzymała grant z Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach projektu „Dziecko przyjacielem przyrody”.

Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest kontakt z przyrodą, która jest bogatym źródłem przeżyć, doznań, wrażeń. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyroda wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt.

W ramach projektu dzieci z klas I-IV Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim bezpośrednio będą miały możliwość poznać środowisko przyrodnicze i zagadnienia z zakresu ekologii. Realizacja programu sprawi, że dzieci właściwie będą reagowały na nieodpowiednie zachowanie się innych osób w stosunku do naturalnego środowiska oraz nabędą wiedzę i umiejętności „Przyjaciela przyrody”.

Projekt obejmuje między innymi takie działania jak zbiórka makulatury, zużytych baterii, plastikowych nakrętek. Ponadto dzieci będą miały możliwość obserwacji drzew rosnących w ogrodzie szkolnym – dzieci posadzą i będą pielęgnować nowo zasadzone drzewa, tym samym szkolny ogród zostanie wzbogacony o nowe gatunki roślin. Projekt obejmuje także naukę między innymi o tematyce: skąd bierze się woda w kranie – laboratorium pod chmurką, systematyczne dokarmianie ptaków, jakie drzewo iglaste gubi swoje igły, wpływ powietrza na spalanie – zabawa badawcza, czyste powietrze wokół nas – wycieczka po okolicy.

Grant obejmuje doposażenie pracowni przyrodniczej, która zapewni uczniom wygodną i twórczą pracę z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych. Prowadząc edukację przyrodniczą i ekologiczną należy głównie pamiętać, że nie może ona obejmować tylko kształcenia, czyli przekazywania wiedzy, ale również wychowanie, czyli kształtowanie postawy proekologicznej.

W ramach projektu zakupione zostaną pomoce naukowe w postaci:

– lekcjoteka przyrody programy multimedialne do pracowni przyrodniczych,

– mikroskop elektroniczny 1 szt,

– mikroskop delta 300 – 11 szt,

– mini mikroskop – zestaw podstawowy – 1 szt,

– tablica interaktywna.