powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Modernizacja RZUOK w Machnaczu na półmetku

Modernizacja RZUOK w Machnaczu na półmetku

W decydująca fazę wkracza modernizacja Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. To największa inwestycja w zakładzie od czasu jego uruchomienia w roku 2001. Dzięki inwestycji zwiększą się moce przerobowe RZUOK oraz poprawią się warunki pracy. Spółka odzyska większą ilość surowców wtórnych o lepszej jakości. Inwestycja w połowie sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja, która była długo wyczekiwana przez Spółkę, ma ogromne znaczenie dla dalszego funkcjonowania zakładu. RZUOK w Machnaczu niebawem skończy 20 lat, a to
w przypadku gospodarki odpadami cała epoka. W chwili gdy zakład oddawano do użytku
w 2001 roku, był jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Przez 20 lat dokonała się jednak w zakresie gospodarki odpadami prawdziwa rewolucja, co spowodowało, że technologia
zastosowana w Machnaczu wymagała rozległych zmian.

Inwestycja, która rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku, podzielona została na trzy zadania. Realizacja pierwszego właśnie zbliża się do końca. Istotnym elementem tego  etapu jest rozbudowa i modernizacja hali sortowni. W jego trakcie częściowo zdemontowano konstrukcję hali segregacji, w której przed modernizacją odbywała się przeważająca część procesu technologicznego. Wykonawca zdemontował m.in. istniejącą linię sortowania odpadów. Remontowi i modernizacji poddano wszelkie istniejące elementy hali w tym konstrukcję stalową, dach oraz istniejące elementy sanitarne
i przeciwpożarowe. W miejscu „starej” hali sortowni powstał nowy, podwyższony
i posiadający większą powierzchnię obiekt, którego powierzchnia po modernizacji zwiększyła się, aż o 704 m2. Częściowy demontaż starej hali był niezbędny, by można było ją rozbudować i przygotować miejsce do wykonania nowej linii sortowniczej. Warto podkreślić, iż wszystkie roboty prowadzone są w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu ograniczać funkcjonowanie zakładu.

Fot 1. Powstająca w miejscu starej, nowa rozbudowana hala sortowni.

Po zakończeniu robót budowlanych rozpoczął się proces montażu urządzeń nowej linii, który podzielony został na dwa etapy

Etap I – potrwa do listopada 2020 roku

W tym etapie hala wyposażona zostanie w linię technologiczną, w skład której wejdą m.in. takie elementy jak:
– rozrywarka do worków
– sito bębnowe długości 12,5m
– 5 kabin sortowniczych
– separator optyczny papieru
– separator optyczny tworzyw sztucznych
– separator balistyczny
– prasa belująca do surowców wtórnych wraz z performerem do butelek PET
– zespół przenośników taśmowych

Etap II zadania zrealizowany zostanie w I połowie 2021 roku

W tym etapie hala doposażona zostanie w kolejne elementy zapewniające efektywniejszą segregację surowców wtórnych
– separator optyczny folii
– 3 separatory optyczne tworzyw sztucznych
– separator optyczny frakcji wysokokalorycznej
– separator metali nieżelaznych
– montaż kabinę sortowniczą metali nieżelaznych
– przenośniki taśmowe do transportu odpadów

Fot  4. Montaż elementów linii sortowniczej

W ramach projektu pn. „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku” utworzony też zostanie we Włocławkupunktu napraw oraz wymiany rzeczy używanych. Będzie to ostatni z etapów całego przedsięwzięcia i jedyny realizowany na terenie bazy przy ulicy Komunalnej.
W tym etapie przeprowadzone zostaną roboty budowlane polegające na adaptacji istniejących pomieszczeń PSZOK do pełnienia funkcji punktu napraw oraz wymiany rzeczy używanych. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie doposażony w sposób umożliwiające mu pełnienie tej  nowej funkcji. Zaprojektowany oraz uruchomiony zostanie również portal internetowy służący do celu wymiany rzeczy używanych.

Podsumowanie

Inwestycja:

„Modernizacja istniejącej linii sortowniczej wraz z rozbudową hali sortowni
w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

– dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020
Działania 2.2 „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Projekt składający się z kilku etapów.

1. Rozbudowa i modernizacja  hali sortowni
2. Montaż urządzeń sortowni w dwóch etapach
3. Modernizacja i doposażenie PSZOK

Koszty i dofinansowanie całej inwestycji

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 31.711.860 zł
Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: 15 305 504 zł.

Moce przerobowe:
nowej linii sortowniczej odpadów komunalnych: 75 000 ton/rok
linii do segregacji odpadów z selektywnej zbiórki: 6000 ton/rok