powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Burmistrz Brześcia Kujawskiego wśród członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego PSSE

Burmistrz Brześcia Kujawskiego wśród członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego  PSSE
W czerwcu ubiegłego roku w życie weszła ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Na jej podstawie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. jest zobligowana do powołania Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, która pełnić będzie funkcje opiniodawczo – doradcze dla PSSE. W jej skład wchodzić będą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele rad dialogu społecznego. Mamy zaszczyt poinformować , że Burmistrz Brześcia Kujawskiego – Tomasz Chymkowski  został wytypowany jako reprezentant Powiatu do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego.  Brzeska Strefa Gospodarcza to obszar wpływający na rozwój nie tylko gminy Brześć Kujawski, ale całego regionu. Dynamicznie zmieniający się krajobraz terenów, nowe podmioty gospodarcze, przygotowane tereny są magnesem przyciągającym biznes, stają się szansa na wzmocnienie i zaktywizowanie gospodarki. Kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa w szeregu podejmowanych działań sprawiły, że Strefa stała się rozpoznawalną marką regionu. Zgodnie z założeniami, członkowie Rady powinni posiadać wiedzę oraz mieć wizję rozwoju gospodarczego regionu. Dotychczasowa aktywność, zaangażowanie oraz otwartość na współpracę poparta wiedza i doświadczeniem sprawią, że obecność Burmistrza Brześcia Kujawskiego wśród członków Rady,  przyniesie korzyści w zakresie do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu.