Kultura - strona główna powiat Lipnowski - Kultura powiat Radziejowski - Kultura powiat Toruński - Kultura powiat Włocławski - Kultura Włocławek - kultura

,,Oni tworzyli naszą historię” – napiszą uczniowie

,,Oni tworzyli naszą historię” – napiszą uczniowie

Trwa czternasta edycja konkursu upamiętniającego wyjątkową postać generał Elżbiety Zawackiej ,,Oni tworzyli naszą historię”. Uczestnikami są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, a także liceów, techników i szkół branżowych naszego województwa.

W ramach konkursu należy przygotować, pod opieką nauczyciela, pracę pisemną na jeden z tematów: ,,O ludziach”, ,,O wydarzeniach”, ,,Album rodzinny”, ,,Oblicza codzienności”, „Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach”, „Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej”.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce – nagroda
rzeczowa o wartości 1 700 zł, drugie miejsce – 1 300 zł, miejsce trzecie – 900 zł.
Nagrodzeni zostaną także nauczyciele-opiekunowie. Ponadto laureaci i wyróżnieni w Wojewódzkim Konkursie im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” mogą ubiegać się stypendium w ramach projektu „Humaniści na start!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Czternasta edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundację Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.

Termin nadsyłania prac: 14 stycznia 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 1 marca 2022 roku.