Kultura - strona główna powiat Włocławski - Kultura Włocławek - kultura

„Latoczytanie”. Konkurs na recenzję książki

„Latoczytanie”. Konkurs na recenzję książki

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do dzieci młodzieży, na recenzję książki
przeczytanej podczas wakacji. Prace konkursowe powinny zawierać opis wybranej lektury na wydruku komputerowym:
maksymalnie jedna strona format A4 – czcionka Times New Roman 12.
Prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczać osobiście od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, plac Staszica 1, 87-800 Włocławek z dopiskiem: „Latoczytanie”.
Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek”.
Informacja o konkursie: https://biblioteka.wloclawek.pl/latoczytanie-wakacyjny-konkurs-na-recenzje-ksiazki/

(W.M)