powiat Lipnowski - Kultura powiat Lipnowski - Wiadomości

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY W LGD DOBRZYŃ NAD WISŁĄ.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zakresu tematycznego operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od 16.11.2020 r. do 30.11.2020 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe mieszczącym się przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Więcej informacji na stronie www. lgddobrzyn.pl oraz pod numerem telefonu 54 253 05 38. https://www.lgddobrzyn.pl/2012-07-19-17-39-29/wykaz-naborow/nabor-4-2020