powiat Aleksandrowski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Wyczekiwany OIOM dla Aleksandrowa i okolic

Wyczekiwany OIOM dla Aleksandrowa i okolic

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim uruchamia zupełnie nowy oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, z rozwiązaniami funkcjonalnymi i wyposażeniem zgodnymi z aktualnymi standardami w tej dziedzinie. Inwestycję przeprowadzono dzięki wsparciu w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Otwarcie dziś (30 lipca), z udziałem gospodarza województwa. 

Na potrzeby tej bardzo potrzebnej wysoko specjalistycznej jednostki zaadaptowano pomieszczenia na drugim piętrze budynku szpitalnego. Gruntowny remont i funkcjonalne przystosowanie tych przestrzeni, połączone z zakupami sprzętu medycznego i wyposażenia, kosztowały 6,5 miliona złotych. Powstał pięciołóżkowy oddział z izolatką, śluzami, przeszklonym stanowiskiem intensywnego nadzoru i urządzeniami ułatwiającymi pielęgnację pacjentów w ostrych stanach zagrożeniach życia. Na wyposażenie składają się m.in. nowe respiratory i systemy do automatycznego monitorowania pracy serca i wydolności oddechowej, a także aparatura do leczenia nerkozastępczego (dializ).

– Oddział intensywnej terapii w Aleksandrowie to dobry przykład tego, jak interwencja w ramach naszego pakietu antykryzysowego pozwala wypełnić luki w opiece medycznej. Cieszę się, że jego personel, lekarze i pielęgniarki, to bez wyjątku wysoko wykwalifikowani specjaliści – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Kujawsko-pomorski samorządowy pakiet antykryzysowy czyli marszałkowski program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce,  z budżetem 910 milionów złotych, to zespół narzędzi, który pozwolił nam uniknąć zapaści w kluczowych dziedzinach – służbie zdrowia, instytucjach wsparcia społecznego i gospodarce. Budżet segmentu medycznego, który zamyka się kwotą 185,5 mln złotych, pozwolił na takie uzupełnienie bazy materialnej placówek medycznych, by mogły właściwie wypełniać swoją funkcję w warunkach epidemicznych. Sfinansowaliśmy w ten sposób zakrojone na szeroką skalę zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, środków ochrony osobistej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych oraz potrzebnych służbie zdrowia rozwiązań teleinformatycznych, a także niezbędne działania inwestycyjne. Dotyczy m.in. wszystkich szpitali powiatowych w Kujawsko-Pomorskiem. W ramach tego mechanizmu aleksandrowska lecznica zakupiła także m.in. tomograf komputerowy, aparat rentgenowski i urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń.