Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Realizacją zajmuje się MOPR. 3 stycznia
2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku
osłonowym oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie, które ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania gospodarstwa domowego.Na terenie miasta Włocławek zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, ul. Ogniowa 8/10, tel. 54 423 23 28, 54 423 23 27. Wypełnione wnioski można składać w MOPR lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego).
Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-16.00, Środa – Czwartek 7.30-15.30, Piątek 7.30-15.00 (uwaga: w piątek 7 stycznia 2022 r. MOPR jest nieczynny).
Druk wniosku do pobrania oraz wskazówki pomocne przy wypełnianiu dokumentu
można znaleźć pod adresem: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/21/470/dodatek-oslonowy