Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

W Chemiku” i „Samochodówce” powstaną nowe pracownie zawodowe

  • W „Chemiku” i „Samochodówce” powstaną nowe pracownie zawodowe W dniu 04.10.2021r. nastąpiło przekazanie placu budowy w Zespole Szkół Samochodowych i w Zespole Szkół Chemicznych. W tych szkołach, w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” zostaną wyremontowane pomieszczenia, w których powstaną pracownie zawodowe z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

W Zespole Szkół Samochodowych remont obejmie trzynaście sal dydaktycznych. Powstanie między innymi nowa instalacja elektryczna i instalacja sieci internetowej, pojawi się oświetlenie LED, zostanie zmodernizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Remont w „Samochodówce” będzie kosztował 246.878,90 zł.

W Zespole Szkół Chemicznych będą wyremontowane dwie pracownie, w tym wykonana zostanie instalacja elektryczna i wymienione wejście z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Prace w „Chemiku” – to kwota 71.371,82 zł.

Zorganizowanie nowych pracowni zawodowych jest w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, OŚ Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego RPO WK-P na lata 2014 – 2020.