Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Wciąż obowiązują maseczki w komunikacji miejskiej

Wciąż obowiązują maseczki w komunikacji miejskiej

To ważne przypomnienie dla pasażerów podróżujących autobusami MPK – w komunikacji miejskiej, podobnie jak w
innych przestrzeniach zamkniętych (sklepy, urzędy, zakłady usługowe) cały czas obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.
Nie narażajmy niepotrzebnie siebie i innych pasażerów. Kilka czy nawet kilkanaście minut spędzonych w maseczce na twarzy może uchronić przed zarażeniem.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. 2021, poz. 861, 879, 905, 957 i 1013), 26 czerwca 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące liczby pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego.
Limit osób został podniesiony z dotychczasowych 75% do 100% maksymalnej liczby miejsc siedzących i stojących. Pasażerowie muszą jednak pamiętać, że wciąż mają obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa – obowiązek ten, na chwilę obecną, ma mieć
zastosowanie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

(W.M)