Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zaprasza

  • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez „Saniko” przy ul. Komunalnej 4.

W soboty PSZOK czynny jest od godz. 9:00 do 14:00.

W godzinach 12:00 -12:30 przerwa w pracy PSZOK spowodowana dezynfekcją pomieszczeń.

Do punktu można dostarczyć: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia w tym chemię budowlaną, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

Uwaga: w punkcie odpady przyjmowane są nieodpłatnie. Do punktu dostarczać odpady mogą tylko i wyłącznie mieszkańcy Włocławka.

Aktualne informacje na ten temat, w tym regulamin PSZOK oraz oświadczenia do pobrania są zamieszczone na stronie: https://saniko.com.pl/pszok/