Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Rada Miasta wprowadziła przepisy porządkowe w autobusach MPK

  • Rada Miasta wprowadziła przepisy porządkowe w autobusach MPK Na sesji 30 marca 2021 r. Rada Miasta Włocławek przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Włocławek.

W akcie prawa miejscowego zostały ustalone reguły dotyczące przewozu osób i bagażu oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego pasażerów korzystających z autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Między innymi, uregulowano kwestie prawa pierwszeństwa osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób podróżujących z wózkami dziecięcymi. Uchwała zawiera również zasady przewożenia miejskimi autobusami bagażu podręcznego oraz zwierząt.

To tylko niektóre z wytycznych, mieszących się w obrębie nowych przepisów. Uchwała wejdzie w życie po upływnie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały jest opublikowana na stronie: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/d34933ab-37aa-4