Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Do 9 kwietnia śluby cywilne tylko w obecności świadków

  • Do 9 kwietnia śluby cywilne tylko w obecności świadków W BIP Urzędu Miasta Włocławek zostało opublikowane Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Włocławek.

Na mocy Zarządzenia, zaplanowane w terminie do 9 kwietnia 2021 r. śluby cywilne będą udzielane wyłącznie w obecności pary młodych i świadków.

Podstawą prawną jest m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka jest dostępna pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-972021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-23-marca-2021-r-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-ograniczenia-wykonywania-zadan-przez-urzad-miasta-wloclawek-i-wykonywania-pracy-zdalnej-p/