Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji

  • Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji Obecnie wWydziale Komunikacji UM funkcjonuje zmieniony model systemu obsługi interesantów podykotowany sytuacją związaną z epidemią COVID19. W związku z powyższym wprowadzono priorytety realizowanych zadań dotyczących rejestracji pojazdów.

W pierwszej kolejności realizowane będą postępowania dotyczące rejestracji pojazdów niedopuszczonych do ruchu, tj. pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy. Natomiast postępowania dotyczące przerejestrowania pojazdów zarejestrowanych w kraju będą realizowane w dalszej kolejności.

Ponadto z dniem 15 lutego 2021 roku wprowadzono również ułatwienia związane z obsługą polegające na wyodrębnieniu dedykowanych stanowisk obsługi podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie rejestracji pojazdów. Jednocześnie informujemy, że na bieżąco realizowane są sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami oraz licencje transportowe.

Przypominamy również, że 01 stycznia 2021 r. wrócił limit 30 dni na poinformowanie organu o nabyciu/zbyciu czy też rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do 31 grudnia 2020 r. na dopełnienie tego obowiązku właściciel miał do 180 dni. Właściciel, który sprowadził pojazd jeszcze przed 31 grudnia 2020 r., był zobowiązany zarejestrować go w terminie 180 dni od dnia sprowadzenia. Przepis ten miał jednak charakter epizodyczny, gdyż obowiązywał dla transakcji zawartych do końca grudnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w przeciwieństwie do procedury rejestracji pojazdu procedurę nabycia lub zbycia pojazdu można dokonać drogą korespondencyjną przesyłając do wydziału zawiadomienie wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

Dodatkowo przypominamy, że osobiste załatwienie spraw w Wydziale Komunikacji możliwe jest po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod podanymi nr telefonu:

OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH

– rejestracja pojazdów /zgłoszenia nabycia pojazdów/wyrejestrowanie pojazdów –

 TELEFON 54 414 49 10

OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH:

– odbiór dowodów rejestracyjnych / zgłoszenia zbycia pojazdów/adnotacje w dowodach rejestracyjnych/wtórniki tablic i dokumentów

– TELEFON 54 414 49 60

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

– kompleksowa obsługa pojazdów

– TELEFON 54 414 49 39

OBSŁUGA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

– kompleksowa obsługa pojazdów

– TELEFON 54 414 49 39

PRAWA JAZDY

– kompleksowa obsługa uprawnień do kierowania pojazdami

– TELEFON 54 414 49 32

TRANSPORT

– kompleksowa obsługa firm transportowych

– TELEFON 54 414 49 17

SEKRETARIAT

– TELEFON 54 414 49 13 Z uwagi na dużą liczbę telefonów prosimy o wyrozumiałość a w przypadkach niecierpiących zwłoki prosimy o przesłanie na adres komunikacja@um.wloclawek.pl krótkiego maila z opisem sprawy oraz numerem telefonu w celu umówienia wizyty