Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Nie wyrzucajmy śmieci gdzie popadnie! Mandat: nawet 500 złotych

  • Nie wyrzucajmy śmieci gdzie popadnie! Mandat: nawet 500 złotych Rocznie, do Straży Miejskiej we Włocławku wpływa kilkadziesiąt wniosków, spraw, zgłoszeń i interwencji, dotyczących zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności, części nieruchomości służących do użytku publicznego, lub okolicznych lasów i terenów opuszczonych nieruchomości. Za zanieczyszczenie miejsca publicznego, to jest za wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń, strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł.

W 2020 roku do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 146 interwencji dotyczących takiej „działalności”. Z tego tytułu włocławscy strażnicy nałożyli 114 mandatów karnych i skierowanych 14 wniosków do sądu o ukaranie. W tym (2021) roku Dyżurny Straży Miejskiej odnotował 19 zgłoszeń, za które strażnicy nałożyli 10 mandatów karnych i został sporządzony jeden wniosek do sądu o ukaranie.

Warto przypomnieć, że pod adresem: https://www.zbierajselektywnie.pl/zglos-nielegalne-wysypisko funkcjonuje formularz korespondencyjny, za pomocą którego można zgłosić dzikie wysypisko.

Również instytucje wojewódzkie, w tym Inspekcja Ochrony Środowiska, uczulają mieszkańców, szczególnie właścicieli budynków i posesji przed zagrożeniem, jakie niesie za sobą porzucenie odpadów na terenie będącym ich własnością. Pamiętajmy, że w przypadku gdy sprawca porzucenia odpadów nie zostanie zidentyfikowany, zgodnie z obowiązującym prawem, koszt utylizacji tych odpadów będzie ponosił właściciel terenu.

Dlatego, jeżeli zauważymy porzucone odpady lub jesteśmy świadkiem ich porzucenia – bez zbędnej zwłoki poinformujmy o tym właściwe miejscowo organy samorządowe którymi są wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Więcej na ten temat: http://wios.bydgoszcz.pl/aktualnosci/odpady-na-twojej-dzialce-twoj-problem/