Kultura - strona główna Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Kawiarnia obywatelska ma nowego operatora

  • Kawiarnia obywatelska ma nowego operatora Fundacja Ładowarka będzie nowym operatorem kawiarni obywatelskiej “Śródmieście Cafe”. Umowa z Urzędem Miasta Włocławek obowiązywać będzie do 31 grudnia 2021 r.

“Ładowarka” jest czwartą organizacją pozarządową, która kierować będzie kawiarnią obywatelską “Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9. W okresie grudzień 2016 – lipiec 2018 jej prowadzeniem zajmowali się pracownicy Urzędu Miasta Włocławek. Kolejnymi operatorami kawiarni były organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ (sierpień-grudzień 2018 r.), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek (2019 r.) i Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku “Vladislawia” (2020 r.).

Kawiarnia obywatelska “Śródmieście Cafe” powstała w grudniu 2016 roku w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. “Modelowa Rewitalizacja Miasta”. Obecnie jej działalność kontynuowana jest w ramach obowiązującego od 17 lipca 2018 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

“Śródmieście Cafe” to przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celami projektu jest także stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji oraz dialogu z podmiotami realizującymi rewitalizację włocławskiego Śródmieścia.

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,fundacja_ladowarka_pokieruje_srodmiescie_cafe_w_roku_,1074.html

O planowanych działaniach Fundacji „Ładowarka” w „Śródmieście Cafe”, piszemy w najnowszym numerze „Gazety Śródmiejskiej”. Wydawnictwo jest dostępne m.in. w miejskiej bibliotece, Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Żabiej, Informacji Turystycznej oraz oczywiście w holu Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.