Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Segregowanie odpadów: regulamin PSZOK

  • Segregowanie odpadów: regulamin PSZOK Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 18 stycznia 2021 r. został ustalony Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Znany mieszkańcom PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 i w soboty od 09:00 do 14:00. W okresie od maja do października – w soboty punkt czynny jest w godzinach od 9:00 do 16:00.

Jednak nie wszystkie odpady można tam zostawić. Do PSZOK nie są przyjmowane np.: odpady zawierające azbest, szyby i inne części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne oraz odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji. W punkcie przy ul. Komunalnej 4 nie zostaną też przyjęte odpady w opakowaniach cieknących oraz pozostałości z ogrodów i inne odpady biodegradowalne.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek mogą dostarczyć odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych typu: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, zużyte opony.

Szczegółowa treść Zarządzenia w tej sprawie: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-122021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-18-stycznia-2021-r-w-sprawie-regulaminu-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-zlokalizowanego-na-terenie-gminy-miasto-wloclawek-p/