Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Przypominamy: uwagi dotyczące czystości, ładu i porządku w mieście można zgłaszać całodobowo

  • Przypominamy: uwagi dotyczące czystości, ładu i porządku w mieście można zgłaszać całodobowo Przypominamy o możliwości całodobowego zgłaszania uwag dotyczących czystości, ładu i porządku w mieście. Ze zgłoszeniami można dzwonić pod numery telefonów do Straży Miejskiej (24h przez 7 dni w tygodniu):

– (54) 414 44 39;

– 728 986 986;

– 986.

Po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańca, Straż Miejska zweryfikuje zgłoszenie i przekaże do ewentualnej realizacji właściwej jednostce miejskiej.

Warto też zaglądać regularnie na stronę www.zbierajselektywnie.pl, gdzie publikowane są komunikaty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.