Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Przebudowa 3 Maja 18. Wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania

  • Przebudowa 3 Maja 18. Wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania Urząd Miasta Włocławek przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy kamienicy przy 3 Maja 18 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Plan zakłada uruchomienie w tej przestrzeni centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa prawno–zawodowego, banku pracy, kawiarni obywatelskiej oraz siedziby Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek. Przy ul. 3 Maja 18 powstaną także mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych, mieszkanie – studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością oraz podwórko partycypacyjne.

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania tej kamienicy został zrealizowany dzięki udziałowi Gminy Miasto Włocławek w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zwycięska koncepcja autorstwa Analog z Koszalina zdobyła międzynarodową nagrodę architektoniczną The Plan Award w kategorii Renowacja.

Pełna treść artykułu na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przebudowa_maja_wniosek_o_dofinansowanie_w_trakcie_przygotowywania_,1008.html