Wiadomość 0 Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

WAŻNE INFORMACJE Z URZĘDU MIASTA SPOWODOWANE COVID-19

  • Formalności w Urzędzie Miasta możliwe osobiście, po ustaleniu terminu wizyty Załatwianie spraw w budynkach Urzędu jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania – konieczność taka nie dotyczy jednak rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów, a także odbioru awizowanych przesyłek urzędowych.

Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu można również składać poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściu do budynków Urzędu: Zielony Rynek 11/13; ul. Kościuszki 12; ul. 3 Maja 22.

Forma załatwiania spraw oraz niezbędne dane do kontaktu zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu. Informacji udzielają również pracownicy pod numerem telefonu 54 414 40 00.

  • Śluby cywilne tylko z parą młodą i świadkami Na mocy Zarządzenia Prezydenta Włocławka z dnia 3 listopada 2020 r., zaplanowane w terminie do 4 grudnia 2020 r. śluby cywilne będą udzielane wyłącznie w obecności pary młodej i świadków.
  • Wpłaty gotówkowe w kasach ratusza Wpłat gotówkowych można dokonywać w kasach Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 i Kościuszki 12.