Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Uszczuplona obsługa w Wydziale Komunikacji

  • Uszczuplona obsługa w Wydziale Komunikacji Z uwagi na sytuację epidemiczną, Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek w ciągu najbliższych 2 tygodni będzie pracował w ograniczonym składzie osobowym. W związku z powyższym, obsługa będzie prowadzona w następujący sposób: 3 stanowiska rejestracji pojazdów, 1 stanowisko wydawania dowodów rejestracyjnych, 1 stanowisko ds. praw jazdy, 1 stanowisko ds. transportu. 

Wszystkie dotychczasowe wizyty zaplanowane w tym okresie zostaną odwołane, a pracownicy wydziału zaproponują po kontakcie telefonicznym alternatywne terminy z uwzględnieniem priorytetu dla pojazdów niedopuszczonych do ruchu (nowych i sprowadzonych z zagranicy), wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w tym pojazdami uprzywilejowanymi oraz niezbędnych licencji transportowych.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zalecamy w sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa w wydziale – przekazywanie dokumentów drogą korespondencyjną (np. zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów).