Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Miejskie żłobki w czasie epidemii

  • Miejskie żłobki w czasie epidemii Miejski Zespół Żłobków we Włocławku informuje, iż w związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa dostosował się do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz do wymogów ustawy z dnia 25 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.), wprowadzając niezbędne procedury, wytyczne i kryteria związane z funkcjonowaniem placówek w czasie epidemii.

Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami Miejski Zespół Żłobków we Włocławku ograniczył liczbę miejsc w czasie trwania epidemii  do liczby 115 miejscami dla dzieci, które są obecnie wykorzystane w 100 %. W związku z epidemią COVID – 19 zostały również odwołane przerwy wakacyjne w żłobkach miejskich ustalone na 2020 rok. W przypadku zniesienia obostrzeń przez rząd dzieci niezakwalifikowane na pobyt w żłobku w czasie epidemii zostaną ponownie przyjęte