Wiadomości - strona główna

XV SESJA RADY MIASTA WE WŁOCŁAWKU

Sesja Rady Miasta 29 października 2019 roku o godz. 9.00 w sali nr 4 włocławskiego ratusza odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Włocławek.

 

Przedmiotem obrad sesji będą m.in. projekty uchwał w sprawie: zmiany granic Miasta Włocławek; nadania nazwy rondu imieniem Bartłomieja Kołodzieja; wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miasto Włocławek i Gminy Włocławek, wchodzących w skład aglomeracji Włocławek przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji; przyjęcia Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2019-2021.

 

Radni podejmą również uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Włocławek; wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2020-2023; wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku na kadencję 2020-2023.

 

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/3fa006d4-a9d5-4