Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Włocławski Budżet Obywatelski 17 września ruszyło głosowanie

Włocławski Budżet Obywatelski 2020. 17 września 2019 roku rozpocznie się głosowanie na projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 1 października 2019, a ogłoszenie wyników głosowania nastąpi najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

 

Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie będzie dostępny od 17 września w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl, na stronie dedykowanej WBO https://bo.wloclawek.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

17 września 2019 roku rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 1 października 2019, a ogłoszenie wyników głosowania nastąpi najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.
 
Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej UM Włocławek: http://www.bip.um.wlocl.pl/projekty-zaopiniowane-pozytywnie-budzet-obywatelski-na-rok-2020/  , na stronie www.wloclawek.pl: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/270/lista-projektow  , na stronie dedykowanej WBO https://bo.wloclawek.eu/budzet-obywatelski-2020/projekty  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.
 
Głosować można tradycyjnie i elektronicznie.
 
Urny, do których można wrzucać wypełnione formularze głosowania, są dostępne w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a i jednostce Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13.
 
System do e-głosowania jest dostępny w serwisie: https://bo.wloclawek.eu/  Głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Włocławka. Osoba głosująca dysponuje jednym głosem, który może oddać na wybrany projekt.
 
Wszystkie materiały, w tym szczegółowe informacje i karty do głosowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 są dostępne na: https://bo.wloclawek.eu/budzet-obywatelski-2020/do-pobrania-2020