Kultura - strona główna Włocławek - kultura

Klub Seniora „Wrzos” finansowany ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka”

Klub Seniora „Wrzos” realizuje projekt” Folklor – warsztaty i koncerty” finansowany ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach konkursu grantowego „Działajmy razem i uczmy się od siebie”.

Projekt polega na prezentacji twórczości członków Klubu Seniora Wrzos we włocławskich szkołach i przedszkolach, podczas festiwali i przeglądów we Włocławku i regionie oraz na doskonaleniu umiejętności wokalnych i tanecznych członków Zespołu Pieśni i Tańca „WRZOS” podczas warsztatów folklorystycznych. Projekt jest skierowany zarówno do seniorów tworzących Zespół oraz do dzieci i młodzieży – widzów prezentacji w szkołach i przedszkolach.

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2018 r. Zespół wziął udział w Ogólnopolski Przeglądzie Zespołów Artystycznego Ruchu Seniora „ARS” w Świeciu, we Włocławku i w Bydgoszczy, Spotkaniu z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku, przeglądzie „O zegar czasu” w Aleksandrowie Kujawskim. Zespół zapoznał uczniów Szkół Podstawowych nr 7, 10, 12, 14 z folklorem Kujaw, zaprezentował specjalny program wraz z nauką i wspólnym wykonaniem Kujawiaka. Członkowie Zespołu wzięli także udział w warsztatach podczas 33 Zlotu Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Mstowie.

Dzięki sfinansowaniu projektu przez Fundację „ANWIL dla Włocławka” zakupiono nowe elementy strojów folklorystycznych oraz możliwe były wyjazdy na przeglądy folklorystyczne w województwie.