Kultura - strona główna Wiadomości - strona główna Włocławek - kultura Włocławek - wiadomości

Monika Budzeniusz nowym dyrektorem Teatru Impresaryjnego

15 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Prezydenta Włocławka w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Komisji przewodniczyła Pani Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka. Do konkursu przystąpiły 4 osoby, do etapu merytorycznego zostały zakwalifikowane 2 osoby, tj. Pani Monika Budzeniusz i Pan Dariusz Kordek.

Komisja, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, w głosowaniu jawnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku w osobie Pani Moniki Budzeniusz, która uzyskała największą liczbę głosów.

Kandydatura ta została przedstawiona Prezydentowi Miasta Włocławek. Funkcję dyrektora pani Monika Budzeniusz obejmie od 1 października 2020 r.