Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Przy ul. Żytniej działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Przy ul. Żytniej działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ośrodek funkcjonuje od września w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Jego utworzenie było możliwe m.in. dzięki dotacji przekazanej miastu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, a wynikało z analiz potrzeb w zakresie stworzenia bezpiecznego miejsca pobytu, terapii i wsparcia dla osób, które doświadczają przemocy. W placówce przy Żytniej zapewnionych jest 12 miejsc noclegowych z odpowiednim wyposażeniem technicznym. Pomocy specjalistycznej udzielać będą: pedagog, psycholog, pracownik socjalny – zatrudnieni w ramach etatów oraz specjaliści zatrudnieni na umowy cywilnoprawne: prawnik, pielęgniarka, socjoterapeuta, psychoterapeutka i psycholog superwizująca zespół pracowniczy.

Obszar miasta i powiatu włocławskiego zamieszkuje prawie 190 tysięcy osób, a pomoc osobom uwikłanym w przemoc jest rozproszona – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. Dlatego złożyliśmy wniosek do wojewody w ramach naboru prowadzonego przez

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ostatecznie otrzymaliśmy dotację w wysokości 270 tysięcy złotych.

We wniosku miasto zwróciło uwagę m.in. na:

  • współpracę Policji z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Grupami Roboczymi,
  • zapewnienie możliwości udzielenia natychmiastowej pomocy psychologicznej
    i prawnej osobom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych,
  • korzystne położenie geograficzne Włocławka, dające gwarancję utworzenia na naszym terenie placówki ponadlokalnej (sąsiadujemy aż z trzema  rozległymi województwami: mazowieckim, wielkopolskim oraz łódzkim, w których Specjalistyczne Ośrodki są ulokowane jedynie w ich stolicach).

Dodajmy, że gmina z tytułu utworzenia ośrodka poniosła koszt w wysokości 27.050,00 zł.