Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Projektowana zmiana granic Włocławka.

Projektowana zmiana granic Włocławka. Ratusz zleci dokumentację Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Włocławek o teren części obrębu Potok gminy Włocławek.

 

Przedmiotowa dokumentacja powinna zawierać: opis przebiegu proponowanych granic Miasta Włocławek, obliczenie powierzchni działki wchodzącej częściowo w proponowane granice Miasta Włocławek, mapę do celów prawnych z proponowaną zmianą granic miasta Włocławek.

 

Dokumentacja miałaby powstać do dnia 28 lutego 2020 roku.