Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Warsztaty „Gdzie szukać pomocy”

Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej MOPR, w ramach działań z obszaru przeciwdziałania przemocy, zorganizowała w dniu 19 marca pierwsze warsztaty dla młodzieży.

Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać zagadnienia związane z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS), Syndromem Dziecka Porzuconego (RAD), Syndromem Dziecka Potrząsanego (SBS). Mieli też okazję poćwiczyć opiekę nad niemowlęciem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza do współpracy i udziału w warsztatach m.in.: szkoły, świetlice, placówki opiekuńczo-wychowawcze czy ośrodki kuratorskie.

Plan warsztatów może obejmować również przygotowanie i zrealizowanie zajęć poświęconych innym zagadnieniom opieki w okresie prenatalnym i nad niemowlęciem, przemocy w rodzinie, rodziny z problemem alkoholowym.