Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Wysokie ceny paliw we Włocławku

 Poseł Joanna Borowiak spotkała się z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panem Markiem Niechciałem. Rozmowa dotyczyła wysokich cen paliw we Włocławku.
Faktem jest, że ceny paliw w naszym mieście odbiegają znacząco od cen na stacjach w innych miastach – na niekorzyść Włocławka. Dlatego trzeba wprowadzić mechanizmy, które umożliwią obniżenie cen, a tym samym pozwolą na zaoszczędzenie pieniędzy w domowych budżetach mieszkańców.